راهنمای نویسندگان

مجله دیابت و متابولیسم ایران نشریه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران با همکاری انجمن غدد درون‏ ریز است که به منظور انتشار تازه‏ ترین یافته‎‏های علمی و پژوهشی درباره دیابت و بیماری‌های مربوط به لیپیدهای خون، مقالات مربوط  به اخلاق پزشکی، آمار و روش تحقیق ، پزشکی مبتنی بر شواهد و مقالات اپیدمیولوژیک منتشر می‏شود. نوشته ‏های ارسالی به مجله به پنج نوع اصلی تقسیم می‏شوند، که عبارتند از:
 - گزارش کوتاه: برای بحث و اظهار نظر درباره یک موضوع مشخص که می‏تواند افزون بر مسائل علمی، در برگیرنده جنبه‏های اجتماعی نیز باشد.
-مقاله پژوهشی: برای ارائه نتایج یک کار پژوهشی با رعایت اصول و قواعد پژوهش‌های پزشکی. این نوع مقاله علاوه بر چکیده باید شامل چهار بخش اصلی مقدمه، روش‌ها، یافته‏ها و بحث باشد.
-مقاله مروری: برای ارائه آخرین یافته‏های علمی در باره یک  موضوع خاص و به گونه‏ای که جنبه خود آموزی داشته باشد.
-مقالات مروری فقط از طریق دعوت خود مجله پذیرش می‌گردد
-گزارش موردی: برای معرفی مورد یا مواردی که به‌ندرت در پزشکی مشاهده می‏شوند.
- نامه به سردبیر: برای اظهار نظر درباره مطالب منتشر شده در شماره‏های پیشین مجله یا مطرح ساختن یک مسأله به شکلی مختصر و کوتاه.
- شورای سردبیری مجله از نوشته‏های ارسالی شما برای دیگر بخش‌های مجله نیز استقبال می‏کند.
  اصول کلی در نگارش و ارسال مقالات
1. مقاله قبلاً در نشریه‏‌ای فارسی زبان چاپ نشده یا در مراحل چاپ نباشد و در صورتی که مقاله در گذشته به زبان دیگری انتشار یافته است، یک نسخه از آن ضمیمه گردد.
2. موضوع مقاله مربوط به بیماری دیابت یا اختلالات لیپید خون باشد.
3. نویسنده یا نویسندگان مسؤولیت صحت علمی مطالب مقاله خود را بر عهده بگیرند.
4. مدارک و مآخذ مطالب در همه انواع مقالات با نشانی کامل (طبق اصولی که بیان خواهد شد) ذکر شود. رعایت این اصل به ویژه در مورد تصاویر و جدول‌های برگرفته شده، ضروری است.
5. در انجام پژوهش اصول اعلامیه هلسینکی و ضوابط اخلاق پزشکی رعایت شده باشد.
6. در مقدمه مقاله موارد زیر رعایت شود:
- مقدمه حداکثر یک ستون مجله باشد
- در پاراگراف اول اشاره به اطلاعات موجود در زمینه مورد بحث شود.
- در پاراگراف بعدی به مشکلات مطالعات قبلی اشاره و سپس ذکر شود مطالعه حاضر چه چیزی به مطالعات قبلی اضافه می‌نماید.
- در آخر به فرضیه مطالعه یا هدف مطالعه یا سئوالی که مطالعه قرار است به آن پاسخ دهد اشاره شود.
7. در بخش «روشها»ی مقالات پژوهشی، اطلاعات به اندازه‏ای کافی ارائه شود تا اجرای مطالعه،‌ تکرارپذیر باشد؛ به طور مثال نام و مشخصات اصلی مواد وتجهیزات به کار رفته، بیان گردد.
8. نتیجه‏گیری‌های اصلی مقالات پژوهشی، در آخرین پاراگراف بخش «بحث» گنجانده شود.
9. منبع تامین هزینه‌ انجام طرح، در بخش سپاسگزاری در پایان مقاله و پیش از فهرست مآخذ آورده شود.
10. نویسنده یا نویسندگان می‏توانند دو یا سه نفر صاحب نظر در موضوع مقاله خود را، به عنوان داور پیشنهاد دهند. با این حال، حق انتخاب داوران برای شورای سردبیری محفوظ می‏باشد. مقاله پس از داوری توسط حداقل دو نفر از متخصصان مورد تأیید مجله قابل انتشار خواهد بود.
11. شورای سردبیری مجله در رد یا قبول و اصلاح (پس از تأیید نویسنده) یا ویرایش مقالات ارسالی آزاد است.

12.چکیده انگلیسی مقاله ارسال شود.
13. در صورت تأیید و پذیرش مقاله، مؤلف کلیه حقوق مادی و معنوی مقاله را به مجله واگذار می‌نماید.
14. مقالات تهیه شده از طریق همین سامانه قایل پذیرش می باشد.


  قواعد فنی در نگارش و ارسال مقالات
1. مقالات باید بر یک روی کاغذ A4 و با فاصله خطوط 2 (double space) در محیط نرم‏افزاری Word با قلم لوتوس فونت اندازه 12 تایپ شوند.
2. متن مقالات (از جمله اعداد و جداول و توضیحات شکلها) باید به زبان فارسی باشند و ضمن رعایت اصول آیین نگارش، تا حد امکان  از کاربرد اصطلاحات بیگانه که معادل مناسب فارسی دارند،‌ پرهیز گردد.
3. در صفحه اول (صفحه عنوان)، عنوان مقاله، نام نویسندگان ، وابستگی سازمانی آنها به صورت گروه/ دانشگده/دانشگاه/شهر/کشور محل خدمت همراه رتبه علمی آنها و تاریخ ارسال درج شود. همچنین شماره تلفن، نمابر (fax)، پست الکترونیک  e-mail)) شماره همراه و نشانی پستی نویسنده مسؤول مکاتبات در همین صفحه بیان گردد. در صفحه اول «عنوان مکرر» (running title) (با حداکثر 40 کاراکتر) که در بالای هر صفحه از مقاله تکرار می‏شود  و تعداد کل شکل‏ها و جداول مقاله نیز مشخص گردد. همچنین هر یک از نویسندگان در کنار نام خود،‌ این صفحه را امضا نمایند.

4. معرفی سه داور در حیطه مقاله ارسالی همراه با مشخصات آنها(نام و نام خانوادگی/تخصص و رتبه علمی / آدرس پست الکترونیک) الزامی است.
5. در صفحات دوم و سوم، چکیده ساختارمند مقاله به زبان فارسی نوشته شود (حداکثر 250 واژه) که از چهار بخش مقدمه  ، روش‌ها ،‌ یافته‏ها و نتیجه‏گیری تشکیل شده باشد. به‏دنبال هر چکیده، در پایین همان صفحه، 3 تا 6 واژگان کلیدی  براساس MeSH (سرعنوان‎های موضوعی پزشکی) ارائه ‏گردد.
6. بخش‌های اصلی که در مقالات پژوهشی شامل مقدمه، روش‌ها، یافته‏ها و بحث است، در صفحات بعدی آورده شود.
7. در مورد جداول و شکل ها رعایت موارد زیر اجباری است:

-جایگاه شکل‏ها و جدول‏ها در حاشیه متن اصلی مقاله مشخص شود.

- شکل ها و  جداول باید در متن اصلی و در جای مشخص شده ارسال شوند.

- شکل‌ها و جدول‌ها باید دارای عنوان گویا و زیرنویس جامع شامل جمعیت مورد مطالعه، حجم و نوع نمونه، شیوه آماری به کار رفته،‌ شیوه انجام مطالعه و استفاده از عناصر استاندارد جهت علامت‌گذاری باشند.

- در جداول ستون P-value حذف و فقط سطوح معنی دار با ستاره مشخص گردند.

- اعداد و ارقام درج شده در جداول فقط تا یک رقم اعشار ذکر گردد.

-توجه شود که عکس‏ها باید حتی‏الامکان اصل (نه فتوکپی) باشند و جهت آنها مشخص شده باشد. همچنین ابعاد شکلها نباید از 203× 254 میلی‎متر تجاوز کند.
8. مآخذ باید به ترتیب ارجاع در متن شماره‏گذاری و در پایان مقاله دقیقاً مطابق نمونه‏های ذیل آورده شوند. اگر مأخذی بیش از شش پدیدآورنده دارد، نام شش نفر اول نوشته و سپس از عبارت « و همکاران» یا "et al" استفاده شود.

9. شماره ارجاع رفرنس‌ها داخل متن می باست داخل کروشه باشد نه پرانتز.

 مقاله
-پرتوی، سیمین؛ شمالی، محمد. پولیپ‏های دستگاه گوارش در کودکان: یک مطالعه 15 ساله در 180 کودک در شمال شرق ایران. مجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1378؛ دوره 17 (شماره 2): 103-108.
-Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Annals of  Internal Medicine 1996; 124: 98-103.
 کتاب
-کیهانی، امان‏الله. سرطان دهان. ویرایش انوشه شریعت تربقانی. تهران: مؤسسه نشر کلمه؛ 1374.
-Ringsven MK, Bond D. Gerontology and Leadership Skills for Nurses, 2nd edition. Albany (NY): Delmer Publishers; 1996.
 کتاب ترجمه شده
-  مایسنر، ویلیام. تومورهای تیرویید. ترجمه یوسف ولی‎زاده. تهران: انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ 1370.
 بخشی از یک کتاب
نویسنده فصل مربوطه + عنوان فصل + نام کتاب + ویراستار(ان) + عنوان کتاب + شماره ویرایش (نه تجدید چاپ) + شهر انتشار + نام ناشر + سال نشر + شماره صفحات
-بهرامی، فریدون؛ نوحی، علی‏نقی. کنترل کیفیت آزمایش لیپیدهای سرم. در: محمدی، حسن؛ جلیلی، حسین (ویراستاران). تضمین کیفیت آزمایشگاهی، چاپ دوم. تهران. مرکز نشر دانشگاهی؛ 1375. ص 50-61. Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM (editors). Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and Management, 2nd edition. New York. Raven Press; 1995. p 465-78.
  پایان‏نامه‏
- رسولی، حمیدرضا. بررسی اندیکاسیون‏ها و نتایج پیوند پانکراس. پایان‏نامه دکترای پزشکی عمومی. تهران. دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ سال تحصیلی 1375-1376.
-Kaplan SJ. Posthospital Home Health Care: The Elderly's Access and Utilization [dissertation]. St. Louis (MO). Washington University; 1995.
 چکیده‎نامه یا مجموعه مقالات همایش‎ها
-یوسفی‎کما، عباس. فعالیت غدد تیرویید و پاراتیرویید در بیماران تالاسمی استان گیلان. چکیده‎نامه اولین همایش بین‎المللی عوارض تالاسمی در نوجوانان؛ 12-14 اردیبهشت 1381؛ تهران، ایران؛ تهران: بنیاد امور بیماریهای خاص؛1381. ص 11.
- Anderson JC. Current status of chorion villus    biopsy. In: Tudenhope D, Chenoweth J (editors). Proceedings of the Fourth Congress of the Australian Perinatal Society; 3-6 September 1986; Brisbane, Australia; Queensland: Australian Perinatal Society; 1987. p 190-6.
  صفحات الکترونیکی در اینترنت
نام نویسنده + عنوان صفحه + ‌ناشر + نشانی اینترنتی + تاریخ روزآمد (update) شدن یا مراجعه (access)  به آن صفحه
- Moore PA, Orchard T, Guggenheimer J, Weyant RJ. Diabetes and Oral Health Promotion: A Survey of Disease Prevention Behaviors. American Dental Association. http://www.ada.org/prof/pubs/jada/0009/ab-6.html  (Updated: 8 September  2000 )
 روند بررسی مقالات در دفتر مجله
1. دریافت مقاله و تکمیل فرم دریافت مقالات توسط نویسنده مسؤول.
2. طرح در جلسه هیأت تحریره و تعیین حداقل سه کارشناس داوری از جمله یک متدولوژیست.
3. ارسال نامه اعلام وصول جهت نویسنده مسؤول.
4. طرح مجدد مقاله در جلسه هیأت تحریریه پس از دریافت نظرات کارشناسان حداکثر طی مدت 12 هفته و در صورت تأیید ارسال ایرادات مطرح شده جهت نویسنده مسؤول.
5.  دریافت اصلاحیه از نویسنده مسؤول حداکثر ظرف مدت سه هفته و طرح در جلسه هیأت تحریریه و در صورت نیاز ارسال مجدد برای کارشناسان.
6. در صورت تأیید نهایی؛ ضمن ارسال نامه پذیرش، مقاله در فهرست مقالات آماده انتشار قرار می‌گیرد.
 


دفعات مشاهده: 23069 بار   |   دفعات چاپ: 1546 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 65 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دیابت و متابولیسم ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb