مجله دیابت و متابولیسم ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله دیابت و متابولیسم ایران نشریه مرکز تحقیقات غدد درون‏ ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران با همکاری انجمن غدد درون‏ ریز است که به منظور انتشار تازه ‏ترین یافته‎‏های علمی و پژوهشی درباره دیابت و بیماری‌های مربوط به لیپیدهای خون، مقالات مربوط  به اخلاق پزشکی، آمار و روش تحقیق، پزشکی مبتنی بر شواهد و مقالات اپیدمیولوژیک منتشر می‏ شود. 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دیابت و متابولیسم ایران:
http://ijdld.tums.ac.ir/find.php?item=1.42.21.fa
برگشت به اصل مطلب