تازه ‌ترین مقاله‌ها

Main Image

مجله دیابت و متابولیسم ایران

1402، جلد 23، شماره2

شاپای چاپی: ‪2345-4008

شاپای الکترونيکی: ‪2345-4016

مدير مسئول: باقر لاریجانی

سردبير: اکبر سلطانی

مشاهده آخرین شماره

مجله دیابت و متابولیسم ایران

  • شاپا: ‪۲۳۴۵-۴۰۰۸
  • شاپای الکترونیکی: ‪۲۳۴۵-۴۰۱۶
  • مدیر مسئول: باقر لاریجانی
  • سردبیر: اکبر سلطانی

مجله دیابت و متابولیسم ایران نشریه پرژوهشگاه غدد درون‏‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با همکاری انجمن غدد درون‏‌ریز و به منظور ارائه تازه‌‏ترین یافته‌‎‏های علمی و پژوهشی درباره دیابت و بیماری‌های مربوط به لیپیدهای خون، مقالات مربوط به اخلاق پزشکی، آمار و روش تحقیق، پزشکی مبتنی بر شواهد و مقالات اپیدمیولوژیک منتشر می‏‌شود. نوشته‏‌‌های ارسالی به مجله به پنج نوع اصلی تقسیم می‏‌شوند، که عبارتند از:
گزارش کوتاه: برای بحث و اظهارنظر درباره یک موضوع مشخص که می‏تواند افزون بر مسائل علمی، در برگیرنده جنبه‏‌‌های اجتماعی نیز باشد.
مقاله پژوهشی: برای ارائه نتایج یک کار پژوهشی با رعایت اصول و قواعد پژوهش‌‌های پزشکی. این نوع مقاله علاوه بر چکیده باید شامل چهار بخش اصلی مقدمه، روش‌‌ها، یافته‌ها و بحث باشد.
مقاله مروری: برای ارائه آخرین یافته‌های علمی در باره یک  موضوع خاص و به گونه‌‌ای که جنبه خودآموزی داشته باشد.
گزارش موردی: برای معرفی مورد یا مواردی که به‌ندرت در پزشکی مشاهده می‏‌شوند.
نامه به سردبیر: برای اظهارنظر درباره مطالب منتشرشده در شماره‌های پیشین مجله یا مطرح ساختن یک مسأله به شکلی مختصر و کوتاه.


مقالات در دست چاپ

اطلاعات نشریه

  • شماره جاری: 1402، جلد 23، شماره2
  • شاپای چاپی: ‪2345-4008
  • شاپای الکترونيکی: ‪2345-4016
  • مدير مسئول: باقر لاریجانی
  • سردبير: اکبر سلطانی
  • صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشکی تهران

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دیابت و متابولیسم ایران می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by: Yektaweb